Hort de la Sagrada Familia

L’hort de la Sagrada Família, inaugurat el 2007, va ser el primer hort urbà del districte de l’Eixample. El terreny de 1.500 metres quadrats es troba enmig de la trama urbana de la ciutat, de manera que l’hort hi aporta esponjositat i és un reservori de biodiversitat en una zona molt congestionada. Disposa de vint parcel·les cultivables, compostadors individuals i un compostador comunitari, parterres enjardinats tot al voltant i estructures per potenciar la fauna. Hi ha armaris individuals per a cada persona usuària o entitat, així com un magatzem d’ús comú i un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. També hi ha dues taules de pícnic amb bancs i ombra a l’estiu.

La Xarxa d’Horts Urbans de Barcelona és un programa de participació destinat a les persones més grans de 65 anys veïnes del districte i procedents d’entitats de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i del tercer sector social. S’hi accedeix per concurrència pública. L’objectiu és fomentar la participació de persones i entitats en activitats de millora ambiental a partir de l’agricultura ecològica i l’agroecologia. També s’hi fan activitats d’educació ambiental i visites, sobretot de grups escolars.

Enllaç web Ajuntament de Barcelona

Adreça Carrer de Padilla, 199
Districte Eixample
Barri Sagrada Família
Entitat gestora IMPiJ
Entitats col·laboradores Fundació Joia/Assosiació Septimània/CPS Serveis Salut Mental
Superficie (m2) 1.580
Superficie cultivada (m2) 810
Nombre aproximat de persones usuàries 36
SagradaFamilia_1
SagradaFamilia_2
SagradaFamilia_3
SagradaFamilia_4