Producció

Els participants d’aquest estudi (6 persones usuàries i 1 entitat) han produït un total de 1497,2 quilograms de productes. Han cultivat un total de 26 varietats de cultiu obtenint una producció mitjana mensual de 108,2 quilograms de vegetals.

El gruix de la producció total se centra en els mesos d’estiu (juny a setembre del 2019). La resta de l’any la producció mensual disminueix.

L’estimació mitjana mensual de producció d’un dels horts estudiats és de 0,98 kg/m²/mes de productes vegetals. A partir d’aquesta dada s’estima que la xarxa d’horts municipals i els horts del Mans al Verd, produirien un total de 29.826 kg de productes vegetals al mes (357.919 kg/any). Tomàquets, patates i l’enciam són les varietats més produïdes pels participants de l’estudi. Tots tres sumen el 43 % del total de la producció. Altres espècies  vegetals com cogombres, carbassons i pebrots també tenen un pes important.

 

*Segons dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, el consum per càpita d’hortalisses es de 65,33 quilograms l’any per a l’any 2017.