El Projecte Europeu Conexus

El projecte europeu " " coproduirà, estructurarà i promourà l'accés a el coneixement compartit i contextualitzat, necessari per donar suport a les ciutats i comunitats a co-crear NBS, i restaurar els ecosistemes urbans, per ajudar a impulsar el canvi gradual requerit en la política i pràctica urbana a la UE i Països de la CELAC.

Horizon 2020 - GREEENING THE ECONOMY IN LINE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT - agreement no. 867564

   
Barcelona LifeLab
 

El LifeLab de Barcelona pretén posar en valor l'agricultura urbana dins de la infraestructura verda de la ciutat. Altres objectius són:

 • Generar coneixement sobre l'agricultura urbana
 • Establir mecanismes de cooperació i col·laboració entre les diferents tipologies d'horts urbans
 • Comprendre el paper dels horts urbans a la infraestructura verda de Barcelona
 • Incrementar la biodiversitat cultivada
 • Co-crear Solucions Basades en la Natura per tal de millorar la biodiversitat dels horts urbans

El LifeLab de Barcelona consisteix en 3 Pilots NBS:

 • Pilot 1: Contextualització de l'infraestructura verda de Barcelona
 • Pilot 2: Estudi i monitorització dels horts urbans
 • Pilot 3: Monitorització de contaminants als horts urbans
Barcelona LifeLab Pòster (Conferència de Buenos Aires)  
Pilot 1: Contextualització de l’infraestructura verda de Barcelona

Objectiu: Monitoritzar les accions implementades en els diferents plans de govern municipal relacionats amb la infraestructura verda. Aquest monitoratge permetrà:

 • Coneixement de l'evolució de la infraestructura verda urbana a Barcelona
 • Avaluar la participació ciutadana. L'acció ciutadana ha de ser una contribució significativa en l'augment i la millora del verd de la ciutat.
 • Obtenir un mapa qualitatiu de la infraestructura verda amb les diferents tipologies.
 • Estudi del rendiment de NBS amb diferents tipus de manteniment (NDVI) i la seva evolució temporal.
 
Pilot 2: Estudi i monitorització dels horts urbans de Barcelona

Objectiu: Barcelona compta amb diverses tipologies d'horts urbans (Municipals, PlaBuits, Comunitaris). Encara que l'ajuntament està promovent aquest tipus d'espais, falta informació sobre la producció d'aliments, com són les interaccions socials entre els usuaris, la biodiversitat o els serveis socioambientals que aquests ens proporciona. El objectiu és conèixer en detall: 

 • Estudi social
 • Biodiversitat 
 • Serveis socioambientals
 • Producció d'aliments
Pilot 2 Pòster (Conferència de Sao Paulo)
Pilot 3: Monitorització de contaminants als horts urbans

Objectiu: El monitoratge de la deposició de contaminants de l'aire en els vegetals cultivats en els horts urbans ens permetrà saber si el producte alimentari és realment saludable.

Ens centrarem en dues qüestions:

 • Mesura dels contaminants dins de les verdures i les fulles comestibles 

Analitzarem els contaminants de l'aire de diferents tipus d'horts urbans:

 • A prop de grans infraestructures (Trinitat, Baró de Viver, Casa de l’aigua)
 • Trama urbana (Sagrada Familia)
 • A prop d’espais forestals (Can Pujades i Can Soler)
Jornades celebrades d’implicació local
Confèrencia Final Barcelona 15-17 Maig 2024
Les ciutats s'enfronten a reptes globals i locals urgents per donar suport a la biodiversitat, la cohesió social, el benestar, els mitjans de vida i la resiliència al canvi climàtic. Necessitem solucions basades en la natura i ecosistemes restaurats per abordar aquestes prioritats. Existeixen una experiència inestimable i bones pràctiques arreu del món en molts contextos socioculturals, ecològics i de governança diferents.

Aquesta conferència està oberta a qualsevol persona interessada en solucions basades en la natura. Els participants de tots els sectors són benvinguts; inclosos els governs locals i nacionals, els responsables polítics, les ONG, les empreses i el món acadèmic. La conferència s'organitza amb el suport amable de la Unió Europea a través del seu Programa de Recerca i Innovació Horizon 2020. Està organitzat pel projecte CONEXUS i socis, com ara city Life-Labs a: Barcelona (Espanya), Bogotà (Colòmbia), Buenos Aires (Argentina), Lisboa (Portugal), São Paulo (Brasil), Santiago (Xile), Torí ( Itàlia).

Inscripcions a:    conexusnbs.com

Per a més informació descarregar el següent document