Numero d'horts segons la seva motivació
Número d'entitats que col·laboren
Assitència l'hort (dies a la setmana)
Assitència l'hort (hores al dia)
Motivació per assitir a l'hort
Activitats amb el cercle social de l'hort
Objectius de les entitats col·laboradores
Salut
Destí de la collita
Quins fertilitzants fan servir?
Manteniment de l'hort