Gènere persones usuàries
Edat persones usuàries
Són veins del barris de on està l'hort?
Nivell educatiu
Motivació per assistir a l'hort
Fa activitats amb el cercle social de l'hort?
Us ajuda algun familiar o amic?
Us ajuden altres usuaris?
Amb quines tasques us ajuden?
Com és la seva salut?
L'assistència a l'hort ajuda a millorar la seva salut?
Com és la seva alimentació?
L'assistència a l'hort a fet millorar la seva alimentació?
Destí de la collita
Estacions de l'any en que conrea
Fas compost?
Utiltza fitosanitaris ecològics?
Manteniment de l'hort